Cannabidiol tegen epilepsie

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) heeft samen met Stichting Terre-Rett Syndroom Fonds het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar de Cannabidiol als behandeling voor moeilijk behandelbare epilepsie bij kinderen en volwassenen. Echo Pharmaceuticals, Thioparma, Bureau voor Medicinale Cannabis en het Rett-expertisecentrum van het GKC-MUMC maken ook deel uit van dit consortium. Zij ontwikkelen een gestandaardiseerde toedieningsvorm die mogelijk zal leiden tot een geregistreerd medicijn in Nederland, en wellicht daarbuiten.

charlotte's web

Sinds 2013 verschijnen er wereldwijd verhalen in de media van patiënten met ernstige onbehandelbare epilepsie die behandeld worden met Cannabidiol (CBD), een bestanddeel van de cannabisplant. Opvallend is dat een deel van de mensen die hiermee behandeld worden, veel minder aanvallen heeft en een sterk verbeterde kwaliteit van leven ervaart. Het is dus niet vreemd dat bij mensen met ernstige onbehandelbare epilepsie grote interesse bestaat in dit middel. Er is echter nog geen bewijs dat cannabidiol ook daadwerkelijk een effctief middel is. Eerdere onderzoeken hadden een te klein aantal deelnemers om hier een goed onderbouwde wetenschappelijke conclusie uit te trekken.

In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie. Bij één op de 3 is de epilepsie slecht te behandelen met medicijnen. Deze groep heeft dagelijks veel last van de epilepsie-aanvallen en heeft niet zelden een zeer lage kwaliteit van leven.

Aanvang van het onderzoek is afhankelijk van goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie en het verkrijgen van de benodigde financiering.

Voor uitgebreide informatie zie: Cannabidiol tegen epilepsie!


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer