Samenwerking verlengd!

Stichting Terre - Rett Syndroom Fonds en het Gouverneur Kremers Centrum (GKC) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) verlengen wegens succes de samenwerking.

GKC ondertekeningIn het najaar van 2008 hebben het GKC en Stichting Terre besloten samen te werken met als hoofddoel, het opzetten van een multi-disciplinair team van specialisten die werken binnen het Rett-expertise Centrum in Nederland.

Op 24 september is dit centrum in Maastricht geopend en zijn er, onder leiding en coordinatie van prof. dr. Leoplold Curfs, dr. Eric Smeets, en drs. Nicky Halbach inmiddels een achttal artsen en specialisten actief.

Er is een unieke diagnostische infrastructuur ontwikkeld die het mogelijk maakt om de autonomische functies te meten en te evalueren waardoor individuele behandeling van een aantal belangrijke symptomen mogelijk wordt.

In de afgelopen 4 jaar is er veel onderzoek gedaan waardoor er aanzienlijk meer inzicht is gzekomen in de problemen die Rett meisjes en vrouwen ondervinden als gevolg van het niet goed functioneren van de hersenstam en het centrale zenuwstelsel. Daarnaast is er uniek onderzoek gedaan naar ouderdom en stofwisseling. De resultaten zijn gepubliceerd in internationaal gerenomeerde tijdschriften

De bruikbaarheid en nauwkeurigheid van onderzoeksresultaten is voor een groot deel afhankelijk van het juist interpreteren van onderzoeksgegevens. Er is in de afgelopen periode door drs. Nicky Halbach ook hard gewerkt aan het registreren en structureren van onderzoeksgegevens door het inrichten van een database.

In de komende periode zal binnen de samenwerking het team worden uitgebouwd en zal er vervolgonderzoek plaatsvinden dat zal leiden tot betere behandeling van symptomen en mogeljke behandelingsrichtingen voor geheel of gedeeltelijke genezing van het Rett syndroom.

In het eerste kwartaal van 2013 zal er en nieuwe promovendus starten en er is inmiddels een toegewijde database manager aangesteld.


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer