Proud to be Dutch SBG 2018

Dankzij de bijdrage van het Spijkerbroeken Gala van de afgelopen jaren loopt er nu een toegepast onderzoek waarbij uit urine van patiënten met Rett syndroom stamcellen kunnen worden geïsoleerd, zodat onderzoek op menselijke cellen plaatsvindt i.p.v. op dierlijke cellen. Uit de stamcellen van de Rett meisjes worden hersencellen gekweekt. Mogelijke behandelingen worden in het laboratorium getest op deze hersencellen. Deze werkwijze is vernieuwend, omdat in het recente verleden onderzoeken (wereldwijd) naar Rett syndroom plaats vonden op (mannelijke) muizen.
De ontwikkeling van behandelmethoden wordt versneld door op echte menselijke cellen, echte menselijke Rett cellen in ons geval, te testen.

befin februari 2019 zal de eerste groep meisjes en hun moeders(!) meedoen aan de 2e fase van het onderzoek.

Door de donaties van het SBG zijn wij in staat geweest om drs. Nasim Bahram Sangani vanuit Australië naar Nederland te halen. Zij is een jonge veelbelovende arts op haar vakgebied.
Drs. Nasim Bahram Sangani is instaat de stamcellen uit urine te isoleren en dr. Frederieke Ehrhart van het Rett expertisecentrum heeft met behulp van Bio-informatica in kaart gebracht in welke richting we nieuwe behandelpaden moeten zoeken.
Ui de samenwerking tussen deze twee onderzoekers zij twee behandelrichtingen gekomen die verder uitgewerkt gaan worden.
Gezamenlijk werken zij vanuit het Rett expertisecentrum en een Duits laboratorium.

 

Dank aan alle gulle gevers, sponsors en Team Spijkerbroeken Gala


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer