Rett expertise-centrum

Rett Expertise centrum 

Het  Rett expertise-centrum is een initiatief van het Gouverneur Kremers Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) en Stichting Terre. Binnen het Rett expertisecentrum werken medewerkers van verschillende afdelingen van het Academisch Ziekenhuis nauw samen, waaronder  afdelingen zoals de klinische genetica, de pediatric intensive care unit, afdeling klinische neurofysiologie, de afdeling erfelijke metabole ziekten en de metabolic health research unit. Ook maakt het centrum deel uit van het Europese Rett syndroom netwerk van onderzoekers ( European Scientific  Rett Research Association,ESSRA group).

Basis voor individueel gerichte behandeling symptomen Rett Syndroom 

Het Rett expertise-centrum werd op 24 september 2011 officieel geopend in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens voor ouders van kinderen met het Rett syndroom in vervulling. Voorheen moesten ouders met hun dochter naar Zweden voor onderzoek.

Met dit expertisecentrum is een basis gelegd voor een verbeterde en individueel gerichte behandeling van symptomen bij kinderen met het Rett syndroom. Naast behandeling vindt in dit expertisecentrum het hersenstamonderzoek plaats, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met het Rett syndroom.

Tijdens de opening van het centrum werd de apparatuur gepresenteerd die speciaal is ontwikkeld voor het hersenstamonderzoek, een van de sponsorprojecten van StichtingTerre.  Inmiddels zijn de eerste kinderen onderzocht.

 Dutch Rett expertise center

 Foto: GKC v/h MUMC

 Voor informatie over het Rett expertise-centrum in de media zie link Pers Rett centrum

 

 


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer