Rett fonds

Onderzoek en ontwikkeling van behandeling Rett Syndroom

Stichting Terre is het Rett Syndroom Fonds dat zich bezig houdt met het direct ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van therapieën zodat kinderen met het Rett syndroom alles uit het leven kunnen halen wat erin zit!

Stichting Terre-Rett Syndroom Fonds ondersteunt deze projecten financieel en organiseert overleg tussen (internationale) specialisten van verschillende medische instellingen zodat de beschikbare kennis wordt gedeeld. Stichting Terre is voor deze projecten ook intermediair tussen patiënten, ouders en verzorgers enerzijds en medische partners anderzijds.

Rett Syndroom Fonds facebook pagina  facebook.com/RettSyndroomFonds.StichtingTerre

 

Stichting Terre / Dutch Rett Syndrome Foundation

 


The Dutch Rett Syndrome Foundation supports basic and applied research projects that lead to the development of treatments that reduce symptoms and open up new pathways to the cure of Rett syndrome.
The Dutch Rett Syndrome Foundation is co-founder of the Dutch Rett-expertise centre located in Maastricht, The Netherlands.
The Dutch Rett Syndrome Foundation is a mediator between patients, parents, caregivers and medical professionals and informs all people involved about the latest developments in Rett syndrome research.

 

 

 


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer