UW HULP

Zonder uw hulp RETT ik het niet

Stichting Terre is afhankelijk van sponsors en donateurs om haar projecten te kunnen verwezelijken.

Help kinderen met het Rett syndroom alles uit het leven te halen wat er in zit.

Geef nu op ING 1932 t.n.v. Stichting Terre -Nederlandse Rett Syndroom Fonds


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer