Stort een gift

Uw giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL77INGB0000001932  t.n.v. Stichting Terre-Nederlandse Rett Syndroom Fonds te Leidschendam.        

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook aftrekmogelijkheden, gedeeltelijk of geheel via een lijfrente. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. € 60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.


 Ontwerp & bouwfooter_logo Basisidee | reclame & meer